ราคาในการสั่งผลิต


โปรโมชั่น!! แหวนรุ่น แหวนคณะ

ราคาแหวนรุ่น-tongruk แหวนรุ่นราคาถูก ขั้นต่ำเริ่มที่ 10 วง
แหวนรุ่นทรงกลมแหวนรุ่นทรงตามหน้าแหวนฝังพลอยแหวนทรงCustom
ราคาในการสั่งผลิตแหวนรุ่น-แหวนรุ่น-แหวนรุ่นยกซุ้ม-แหวนทรงตามหน้า
ราคาผลิตแหวนรุ่น-แหวนรุ่นฝังพลอย-แหวนรุ่นแบบฝังพลอย-แหวนทรงฝังพลอย
ราคาผลิตแหวนรุ่น-แหวนรุ่นประกอบ-แหวนทรงCustom-แหวนรุ่นสั่งผลิตตามต้องการ
*ทุกแบบสามารถผสมรูปแบบ (Custom) กันได้ ราคาโดยรวมเราคิดจากทรงของแหวนเป็นหลัก โดยดูตัวอย่างคร่าวๆ จาก Portfolio-ตัวอย่างผลงานของเรา เพื่อเป็นแนวทางนำไปอะแดปให้เป็นในแบบที่ต้องการเองได้ครับ ดังนั้นราคาจริงๆ อาจเพิ่มหรือลด ตามแบบที่ผลิตจริง หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาครับ ตรงนี้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับ