วิธีการสั่งผลิต


ขั้นตอนในการสั่งผลิตชิ้นงาน
  1. ชำระมัดจำ 1,500 บาท เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว เราจะทำการออกแบบชิ้นงานตามแบบร่างที่ลูกค้าส่งมา ด้วยโปรแกรมออกแบบ 3มิติ ภายใน 10 วัน

  2. เมื่อออกแบบไฟล์งานสามมิติ (3D) เสร็จเรียบร้อย เราจะส่งไฟล์ที่ออกแบบให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียด ตัวอย่างด้านล่าง

  1. สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง *การแก้ไขครั้งถัดไปมีค่าบริการครั้งละ 500 บาท

  2. ชำระมัดจำ 50% จากราคาทั้งหมด เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว เราจะทำการผลิต ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานใช้เวลาประมาณ 45 วัน

  3. ลูกค้าชำระเงินครบทั้งหมด ในวันส่งมอบชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งผลิต

คลิก>> เงื่อนไขและข้อตกลงของเรา